Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 

Info Kerajaan

Pejabat SUK : MTES

Nov 13, 2017 - MAJLIS TINDAKAN EKONOMI SELANGOR ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN        
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2158

Pejabat SUK : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

Nov 13, 2017 - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN        
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2156

Pejabat SUK : Seksyen Sektoral

Nov 13, 2017 - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN      
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2154

Pejabat SUK : Seksyen Agihan Dan Pembangunan

Nov 13, 2017 - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN      
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2152

Pejabat SUK : Seksyen Makro Dan Penswastaan

Nov 13, 2017 - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN        
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2150

Pejabat SUK : Bahagian Khidmat Pengurusan

Nov 13, 2017 - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN        
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2148

Pejabat SUK : Pejabat Dato' Menteri Besar Selangor

Nov 13, 2017 - PEJABAT DATO' MENTERI BESAR SELANGOR ::FUNGSI BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN    
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2144

Pejabat SUK : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Nov 13, 2017 - BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN    
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2146

Pejabat SUK : Bahagian Korporat

Nov 11, 2017 - BAHAGIAN KORPORAT ::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::DIREKTORI KAKITANGAN  
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2132

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/EXCO

Oct 09, 2014 -   AHLI-AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN Y.A.B. DATO' SERI MOHAMED AZMIN BIN ALI DATO` MENTERI BESAR SELANGOR PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN, PEMBANGUNAN TANAH & PENGURUSAN SUMBER ALAM, MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGERI SELANGOR DAN PENERANGAN. ALAMAT PEJABAT : PEJABAT DATO` MENTERI BESAR ...
Tags matched : Info Kerajaan
└http://www2.selangor.gov.my/index.php/pages/view/90