Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
KERAJAAN NEGERI SELANGOR

SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PORTAL SELANGOR


SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PEJABAT SUK SELANGOR

KLIK/SCAN
qr kajian pelanggan portal
 

KLIK/SCANqr kajian pelanggan suk

RSS Feed

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2010

 

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2010
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 

 

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN TAHUN 2010

1 Program Kerajaan Prihatin • Memproses Permohonan Bantuan Rumah

6 Minggu

95%

2 Pemberian Dana Industri Kecil dan Sederhana • Penerimaan borang dan Proses Siasatan

6 Bulan

100%

3 Permohonan Penswastaan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

 

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

 

• Pembentangan MTES

 

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

 

14 Hari Bekerja

 

1 Bulan

 

5 Hari Bekerja

100%

 

97.5%

 

92.5%

 

100%

4 Permohonan Penswastaan Bukan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

100%

97.5%

90%

 

100% 

5 Pengendalian Projek Khas (Penswastaan)

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

100%

100%

92.5%

 100%

6 Permohonan Lesen Pelelong

• Pemprosesan Borang Permohonan

• Tapisan Keselamatan Polis

• Proses temuduga 
a. Pelaksanaan temuduga

• Pemberitahuan Keputusan

• Pengeluaran lesen

2 Hari

5 Minggu

2 Hari


4 Hari

3 Hari

100%

100%

100%


100%

100%

7 Pelantikan Ahli Majlis

• Penerimaan Senarai Nama• Penyediaan surat untuk tapisan kepada :
- Polis
- BPR
- Insolvensi

• Kemukakan senarai nama kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar

• Penyediaan Kertas Cadangan MMKN

• Menyediakan dan Mengedar Surat Lantikan (Setelah keputusan diterima)

3 Bulan sebelum tarikh tamat

1 Hari
1 Hari

2 Hari

2 Hari

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

100%

100%
 

8 Pengurusan Bajet dan Agihan (Pembangunan)


Pembangunan dan Pemantauan Projek
• Penyediaan Bajet Pembangunan Negeri

• Permohonan Waran dan Direct Grant Selepas Keputusan

• Lawatan dan Penilaian ke atas Projek-projek Yang Dipohon

60 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

100%

100%

100%

 

9

Mengeluarkan Laporan Pemerhatian Audit

• Audit Kewangan 

• Audit Prestasi

• Laporan Tahunan Audit

1 Bulan

1 1/2 Bulan

Sebelum 31 Mac

100%

100%

 100%

10

Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT)

• Pengemaskinian Portal Selangor

• Maklumbalas di Portal Selangor

• Laporan Penilaian :

a) Tender

b) Sebut Harga

3 Hari 

3 Hari 3 Bulan

2 Minggu

99.5%

99.5%100%

 100%

11

Hal-Ehwal Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

• Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Inden 

• Penyediaan Baucar Bayaran Untuk Setiap Tuntutan Bayaran seperti bil-bil dan Elauan

 

• Pengeluaran waran Peruntukan kecil

3 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja


3 Hari Bekerja

100%

100%


 100%

12

Pengurusan Persidangan Dewan

• Persiapan Pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

• Persiapan Mesyuarat Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

45 Hari sebelum pembukaan

45 Hari sebelum persidangan

100%


 100%

13 Pengurusan Pejabat Menteri Besar Fail Pindahmilik dan 'Blanket Approval' dikemukakan kepada PTG/LPHS Selepas ditandatangani oleh YAB Dato' Menteri Besar Selangor

5 Jam Dalam Hari Bekerja

90.5%

14 Pengurusan Sumber Manusia • Proses kelulusan Perisytiharaan Harta penjawat awam di Negeri Selangor

• Proses pengeluaran Slip Keputusan dan Sijil Modul Kursus Induksi Umum Kumpulan Sokongan bagi tujuan Pengesahan Jawatan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 mengikut kategori :

a) Kategori I (Gred 27 hingga 41)

b) Kategori II (Gred 11,17,hingga 26)

c) Kategori III (Gred mahir/separuh mahir/tidak mahir)

3 Hari Bekerja


2 Bulan
1 ½ Bulan

1 Bulan

1 Bulan

89.5%


100%
100%

100%

 100%

15

Pengendalian Aduan Awam

• Memanjangkan aduan kepada Jabatan/Agensi

• Memberi Maklumbalas aduan kepada pengadu

• Menyediakan laporan Siasatan Aduan

3 Hari Bekerja 

*7 Hari Bekerja

**7Hari Bekerja

98.18%

100%

100%

 

* : Selepas menerima laporan lengkap dari Jabatan/Agensi

** : Selepas siasatan tapak dilaksanakan


Kemaskini pada 2013-12-09 16:39:58 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page