Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
KERAJAAN NEGERI SELANGOR

SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PORTAL SELANGOR


SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PEJABAT SUK SELANGOR

KLIK/SCAN
qr kajian pelanggan portal
 

KLIK/SCANqr kajian pelanggan suk

Pejabat SUK : Seksyen Sektoral

‚Äč

HUBUNGI KAMI
No siri : / Dimasukkan oleh : / Tarikh data dicipta :

 

Alamat:

Timbalan Pengarah,
Seksyen Sektoral, Unit Perancang Ekonomi Negeri,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
TIngkat5, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Tel. Pejabat: 03-55447920 (Kaunter)
Tel. Pejabat: 03-55447487 (Pembantu Setiuasa Pejabat)
Tel. Pejabat: 03-55447487 (Pembantu Setiuasa Pejabat)
Tel. Pejabat: 03-55447487 (Pembantu Setiuasa Pejabat)

 

 

 

 

 

 

CARTA ORGANISASI

 

 

 

 

 

OBJEKTIF JABATAN

Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program-program serta aktiviti-aktiviti di bawah Jawatankuasa Tetap Kerajaan Prihatin, Pemberdayaan dan Pembangunan Sosio Ekonomi, Kebajikan, Pembangunan Usahawan, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani, Generasi Muda dan Sukan, Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Kampung Tradisi; dan ASB/ASW 2020 bagi meningkatkan sosio ekonomi dan kesejahteraan rakyat negeri Selangor.

 

FUNGSI JABATAN

(01) UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

(01) Merancang dan menyelaras segala urusan pentadbiran dan kewangan pejabat.
(02) Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.
(03) Menganggotai Jawatankuasa Pemandu Inovasi.
(04) Menganggotai Pasukan Teras HRMIS Negeri Selangor.
(05) Merancang, menyelaras dan melaksana jadual latihan bagi semua kakitangan bagi memenuhi kriteria 7 hari/setahun.
(06) Merancang dan memantau perbelanjaaan tahunan bagi Bajet Mengurus.
(07) Menyelaras dan memantau pergerakan Akaun-akaun Amanah di bawah Seksyen Sektoral.
(08) Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.

 

(02) UNIT TUGAS-TUGAS KHAS

Menyelaras kompilasi Dokumen, Laporan dan Maklumat-Maklumat berkaitan Sasaran Kerja Tahunan (SKT),    Sistem Prestasi (SKP), Am Janji Produktiviti, Penilaian Bintang, Anugerah Pengurusan Pejabat Cemerlang, 5S, Buku Laporan Tahunan dan sebagainya.

 

(03) UNIT ASB / ASW 2020

(01) Merancang dan menyelaras segala urusan pentadbiran dan kewangan pejabat.
(02) Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.
(03) Menganggotai Jawatankuasa Pemandu Inovasi.
(04) Menganggotai Pasukan Teras HRMIS Negeri Selangor.
(05) Merancang, menyelaras dan melaksana jadual latihan bagi semua kakitangan bagi memenuhi kriteria 7 hari/setahun.
(06) Merancang dan memantau perbelanjaaan tahunan bagi Bajet Mengurus
(07) Menyelaras dan memantau pergerakan Akaun-akaun Amanah di bawah Seksyen Sektoral.

 

(04) UNIT PEMBANGUNAN USAHAWAN

(01) Menjadi Urus setia Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan.
(02) Menyelaras peruntukan Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan.
(03) Menyediakan Kertas EXCO/ MTES.
(04) Menyediakan input/ jawapan/ soalan Dewan/ aduan/ usul/ maklum balas/ucapan.
(05) Menyelaras pemberian bantuan pinjaman di bawah Skim Perusahaan Kecil dan Sederhana (SPPKS).
(06) Menyelaras pembangunan dan pengurusan Pasar Seri.
(07) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan Dana Industri Kampung (IKS).
(08) Merancang, menyelaras dan melaksana kursus-kursus pembangunan usahawan.
(09) Menyelaras penyertaan usahawan-usahawan tempatan dalam Karnival/ EXPO Keusahawan di peringkat negeri dan kebangsaan dan kempen promosi produk-produk IKS.
(10) Merancang, menyelaras dan melaksana Program Kemiskinan Bandar bersama Amanah Ikhtiar Malaysia.
(11) Merancang, menyelaras dan melaksana Program Satu Kampung Satu Produk.
(12) Merancang, menyelaras dan melaksana Program Selangor Ria.

 

(05) UNIT PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI

(01) Menjadi Urus setia Jawatankuasa Tetap Sosio Ekonomi.
(02) Menyelaras peruntukan Jawatankuasa Tetap Sosio Ekonomi.
(03) Menyediakan Kertas EXCO/ MTES.
(04) Menyediakan input/ jawapan/ soalan Dewan/ aduan/ usul/ maklum balas/u capan.
(05) Memantau dan menyelaras Program-Program Pembasmian Kemiskinan Negeri.
(06) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan Program Blueprint Pembasmian Kemiskinan.

 

(06) UNIT PEMODENAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

(01) Menjadi Urus setia Jawatankuasa Tetap Pemodenan Pertanian.
(02) Menyelaras Peruntukan Jawatankuasa Tetap Pemodenan Pertanian.
(03) Menyediakan Kertas EXCO/ MTES.
(04) Menyediakan input/ jawapan/ soalan Dewan/ aduan/ usul/ maklum balas/ ucapan.
(05) Menyelaras penyertaan Kerajaan Negeri sempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri/ Kebangsaan dan Malaysia Agriculture/ Horticulture & Agrotourism (MAHA) dan Selangor Ria.
(06) Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau pelaksanaan Program Dana Nelayan, Penternak dan Petani.
(07) Menyelaras dan memantau Projek-Projek Khas Pertanian seperti Program Urban Agriculture, Kebun Kerang dan peningkatan hasil padi.
(08) Membantu petani, penternak dan nelayan miskin meningkatkan pendapatan melebihi RM 1,500/bulan.
(09) Menggalakkan pembudayaan pertanian sebagai perniagaan.

 

(09) UNIT PEMBERDAYAAN WANITA DAN KELUARGA

(01) Menjadi Urus setia Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Wanita.
(02) Menyelaras Peruntukan Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Wanita.
(03) Menyediakan Kertas EXCO/ MTES.
(04) Menyediakan input/ jawapan/ soalan Dewan/ aduan/ usul/ maklum balas/ucapan.
(05) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau bantuan/ kursus/ latihan kemahiran.
(06) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan Program-Program Pemberdayaan Wanita.

 


Kemaskini pada 2020-01-19 01:46:05 daripada UPEN Sektoral Muhd Izzat

  •  
  • Print
  • Email this page