Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
KERAJAAN NEGERI SELANGOR

SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PORTAL SELANGOR


SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PEJABAT SUK SELANGOR

KLIK/SCAN
qr kajian pelanggan portal
 

KLIK/SCANqr kajian pelanggan suk

Pejabat SUK : Bahagian Pengurusan Maklumat

::MAKLUMAT BAHAGIAN | ::FUNGSI UNIT-UNIT |::DIREKTORI KAKITANGAN

bahagian teknologi maklumat ict

VISI : Peneraju Kerajaan Elektronik, Berteknologi Dan Berinovasi
   
MISI : Memperkasakan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Berteraskan ICT Yang Efisien, Efektif Dan Berkualiti

 

 

FUNGSI UNIT-UNIT :  
   
UNIT KUALITI
 • Mengurus Mesyuarat Pengurusan Bahagian Pengurusan Maklumat
 • Mengemaskini status pembentangan  terkini projek bagi BTM bagi Mesyuarat Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
 • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu (JPICT)
 • Memantau perolehan di BTM melalui prosedur tatacara kewangan
 • Menguruskan dan memantau pelaksanaan pengemaskinian Sistem HRMIS melibatkan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT), Penilaian Prestasi dan modul HRMIS bagi tujuan Audit Star Rating BTM
 • Mengurus kerja-kerja urusetia bagi persijilan Information Security Management System (ISMS) 27001:2013
 • Memantau pengurusan pengemaskinian , Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja kakitangan BTM
 • Mengurus dan memantau pengambilan Pelatih Industri
 • Menguruskan program Knowledge Sharing melibatkan Sembilan (9) Pejabat Daerah dan Jabatan/Agensi luar Pejabat SUK Selangor
 • Memantau dan mengurus pengemaskinian hebahan di skrin BTM
 • Mengurus dan memantau aktiviti/program/mesyuarat berkaitan Audit Star-Rating
 • Mengurus dan memantau pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di BTM
 • Mengurus permohonan latihan dan Tenaga Pengajar bagi tajuk spesifik
 • Mengurus dan memantau pelaksanaan Pelan Tindakan Inovasi Pejabat SUK
 • Mengurus dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) BTM 2016-2020
 • Mengurus laporan perkhidmatan online kepada pihak MAMPU
 • Mengurus kerja-kerja urusetia bagi pensijilan Quality Management Systems (QMS) ISO 9001:2015 Pejabat SUK Selangor
 • Memantau pengurusan urusetia Sebutharga/Tender
 • Menguruskan kerja-kerja sebagai Liaison Officer bagi keperluan Bahagian Korporat dan Unit Integriti
 • Latihan teknikal spesifik untuk kakitangan BTM
 • Menyelaras mesyuarat/aktiviti/program/sebutharga di bawah Jawatankuasa Tetap (STANDCO) Sains Teknologi dan Inovasi (STI) Negeri Selangor
 • Mengurus dan memantau program STI Negeri Selangor

UNIT PUSAT DATA, RANGKAIAN DAN KESELAMATAN
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara infrastruktur peralatan Pusat Data, NOC, Bilik UPS dan Bilik Rangkaian meliputi peralatan UPS, fire fighting, pendingin hawa, EMS, CCTV dan Door access system
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara server cloud computing
 • Mengurus, memantau,  menyelenggara dan menyelaras server backup.
 • Mengurus, memantau, merancang perolehan, pembaharuan dan mengurus lesen perisian Microsoft
 • Mengurus, memantau dan  menyelaras keperluan bagi pengurusan risiko bencana ICT meliputi Disaster Recovery Centre, Pelan Pemulihan Bencana ICT
 • Mengurus, memantau dan menyelaras penyelenggaraan infrastruktur peralatan 9 Bilik Server Pejabat Daerah/Tanah
 • Mengurus, memantau, menyenggara dan menyelaras server file sharing.
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara server WSUS untuk Pejabat SUK Selangor dan 9 Pejabat Daerah/Tanah.
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara server NTP.
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara rangkaian Wide Area Network (WAN) SUK & 9 PDT
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras rangkaian Local Area Network (LAN) di bangunan SUK
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras infrastruktur WiFi di SUK
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras  infrastruktur rangkaian (backbone, core switches dan floor switches) di SUK & 9 PDT
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras  emel Selangor
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras  Active Directory (AD) untuk domain SUK Selangor & 9 PDT
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras  perkakasan keselamatan rangkaian: firewall dan Intrusion Prevention System (IPS)
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara perkakasan tapisan keselamatan emel (mail filter)
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras  perkakasan web content filtering
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras  Domain Name System (DNS)
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara perkakasan log berpusat
 • Mengurus dan memantau security posture assessment (SPA)
 • Mengurus, memantau dan menyelenggara Network Monitoring System (NMS)
 • Mengurus, memantau, menyelenggara dan menyelaras  keperluan antivirus bagi kegunaan Pej.SUK Selangor dan sembilan (9) Pej.Daerah dan Tanah Selangor
 • Mengurus, menyelenggara dan menyelaras  Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Pejabat SUK Selangor
 • Mengurus peralatan broadband di bawah seliaan Unit PDRK

UNIT OPERASI DAN SOKONGAN TEKNIKAL
 • Melaksanakan pengurusan Stor Utama Bahagian Teknologi Maklumat
 • Melaksana pengurusan aduan melalui Sistem e-Helpdesk
 • Melaksana pengurusan perisian Desktop Management System (DMS) bagi kegunaan  Pejabat SUK Selangor dan Sembilan (9) Pejabat Daerah dan Tanah Selangor
 • Melaksana pengurusan perisian Dewan Eja bagi kegunaan  Pejabat SUK Selangor dan sembilan (9) Pejabat Daerah dan Tanah Selangor
 • Melaksana pengurusan  Aset Alih kerajaan (TPA) perkakasan ICT Melaksana perolehan Aset Alih / Inventori ICT untuk Bahagian/Jabatan Di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor.
 • Melaksana penyelenggaraan berkala perkakasan ICT
 • Melaksana pengurusan Bilik Latihan Makmal Cyber Bahagian Teknologi Maklumat
 • Melaksana pengurusan permohonan peminjaman perkakasan ICT
 • Melaksana pengurusan keperluan perkakasan ICT untuk Sidang DUN Selangor sebanyak  tiga (3) kali setahun

UNIT WEB
 • Mengurus, menambahbaik, mengemaskini dan menyelenggara Laman Web Rasmi/Portal Kerajaan Negeri Selangor
 • Memantau perlaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Laman Web Rasmi/Portal 9 Pejabat Daerah di Negeri Selangor
 • Mengurus, menambahbaik dan menyelenggara Sistem Tender Online Negeri Selangor
  • Mengurus dan menyelia bantuan berbentuk ‘helpdesk’ kepada agensi dan kontraktor untuk Sistem Tender Online. Bantuan diberi dalam bentuk datang sendiri ke Pusat ICT (walk-in), telefon, emel atau faks
  • Menguruskan latihan / bengkel / taklimat kepada agensi dan kontraktor bagi menggunakan Sistem Tender Online
 • Merancang, mengurus dan menyediakan paparan multimedia sama ada dalam bentuk softcopy/hardcopy bagi kegunaan Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Selangor
 • Mengurus  dan menyelenggara Sistem Talian Aduan Rakyat  Selangor
 • Mengemaskini Portal Multimedia
 • Mengurus dan menyediakan kemudahan web streaming bagi Persidangan DUN
 • Mengurus dan melaksanakan hebahan dan aduan di portal mySMS 15888 bagi kegunaan Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor.
 • Menyelaras, memantau dan menyelenggara Sistem E-Sidang

UNIT PEMBANGUNAN APLIKASI 1
 • Mengurus, memantau dan menyelaras Sistem Pengutan Hasil Tanah (SPHT)
  • Membangunkan modul dashboard cukai tanah untuk kegunaan pengurusan atasan
  • Membangunkan modul Penghantaran Maklumat Penyata Pemungut secara FTP kepada sistem 1SPEKS
  • Menambahbaik modul semakan status bayaran cukai tanah dengan menambah kemudahan semakan melalui nokp atau nama
  • Menguruskan proses Penjanaan Bil Cukai Tanah 2 kali setahun
  • Memantau pelaksanaan Sistem Kutipan Bayaran di kaunter-kaunter PDT dan PTGS serta Kutipan luar daerah (mobile)
  • Memantau pelaksanaan Sistem e-POS Manager (BRM) bagi menjana penyata pemungut dan penghantaran data kutipan ke BTM
  • Menguruskan proses Penjanaan Fi Tunggakan Cukai Tanah selepas 31 Mei
  • Memantau proses penghantaran dan penerimaan bil hasil tanah 2017 serta mengesahkan invois vendor yang mencetak bil
  • Menguruskan pemprosesan data kutipan cukai tanah dan cukai taksiran dari agensi kutipan bagi memastikan data pemilik dikemas kini
  • Menguruskan penjanaan laporan-laporan statistik dan adhoc yang diperlukan pengguna
  • Memantau dan menyelaras proses Penyelenggaraan perisian dan perkakasan eSPHT
  • Memantau dan menyelaras proses Penyelenggaraan Portal ePBT
  • Memantau dan menyelaras pelaksanaan Proses Integrasi SPTB-SPHT
  • Mengurus proses sebut harga Penyelenggaraan  Perkakasan dan Perisian eSPHT untuk tahun 2018
  • Mengurus proses sebut harga Penyelenggaraan  Portal ePBT
  • Menyelaras latihan sistem eSPHT bagi pengguna baru PDT dan PTGS 
  • Menambahbaik Sistem  eSPHT
 
 • Mengurus, memantau dan menyelaras Sistem MyMesyuarat 2.0, MAMPU di Pejabat SUK Selangor

UNIT PEMBANGUNAN APLIKASI 2
 • Merancang pembangunan sistem baru secara sumber luar berdasarkan keperluan bahagian di Pejabat SUK 
 • Membangunkan sistem baru secara dalaman berdasarkan keperluan bahagian di Pejabat SUK
 • Memantau, menyelia dan menyelenggara sistem aplikasi di Pejabat SUK
 • Merancang penaiktarafan dan penambahbaikan sistem sedia ada berdasarkan keperluan pengguna dan teknologi terkini
 • Merancang penaiktarafan dan penambahbaikan sistem sedia ada berdasarkan keperluan pengguna dan teknologi terkini
 • Merancang dan menilai perolehan projek ICT Pejabat SUK Selangor
 • Memberi khidmat nasihat dan ulasan mengenai cadangan pembangunan sistem oleh Jabatan/Agensi Negeri Selangor
 • Perluasan, penambahbaikan dan pembangunan sistem automasi pejabat kepada unit/bahagian Pejabat SUK Selangor
   

 

 


Kemaskini pada 2019-01-30 17:06:15 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page