Borang Pengemaskinian Maklumat Portal Selangor


(A) MAKLUMAT PEMOHON

 
 
 
 
 

(B) MAKLUMAT PERMOHONAN PENGEMASKINIAN


 
 
 
**Saiz lampiran maksima 10MB. Saiz yang lebih besar sila berikan URL lokasi perkongsian di Internet. Contohnya laman web/Google Drive/Dropbox/dan lain-lain
 
 

(C) PENGESAHAN