HULU SELANGOR - Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) menyita sebuah premis perniagaan yang dijalankan oleh warga asing di sekitar Jalan Orkid Bukit Sentosa, semalam.

Pegawai Komunikasi Korporat MDHS, Junainah Abdullah berkata, tindakan dilakukan 28 penguatkuasa MDHS dan melibatkan anggota Balai Polis Bukit Sentosa serta dibantu Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal  Pembersihan Awam.

Menurutnya, antara ba­rangan yang dirampas sem­pena Operasi Sitaan itu termasuk perabot dan peralatan memasak dari premis perniagaan tersebut.

"Terdahulu peniaga ter­babit dikenakan kompaun di atas kesalahan men­jalankan per­niagaan tanpa lesen se­belum tindakan menyita dilak­sanakan.

"MDHS memandang serius perkara berkenaan dengan tidak membenarkan warga asing menjalankan sebarang aktiviti perniagaan di daerah ini.

"Pihak majlis berharap pen­duduk setempat memain­kan peranan penting menyalurkan mak­lumat dan membuat aduan berhubung aktiviti tersebut," katanya.

Junainah berkata, kerjasama orang ramai dapat mem­bantu pihak berkuasa tempatan mem­bentras akti­viti perniagaan warga asing di sekitar kawa­san mereka