Khas Untuk Pengguna [ x ]

qrcode
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T

 

 

jata   pdthl
PENGUMUMAN
Lihat Semua

 

18 April 2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN TONER, KATRIJ DAN DRUM

UNTUK MESIN PENCETAK DAN MESIN FAKS (MEI 2017 - APRIL 2018)

DI PEJABAT DAERAH TANAH HULU LANGAT

Maklumat Lanjut


 

PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN LUAR BANGUNAN

KOMPLEKS PEJABAT DAERAH/ TANAH HULU LANGAT, BANGUNAN SULTAN HISAMUDDIN ALAM SHAH,

PERSIARAN PUSAT BANDAR 1, SEKSYEN 9, 43650 BANDAR BARU BANGI (PDHL 44/2017)

 

BIL

NAMA PENYEBUT HARGA

HARGA (RM)

TEMPOH SIAP

6/10

KENALI INDAH

155,892.00

12 BULAN

 


 

9 Mac 2017

PENGUMUMAN

PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FAIL JOPA A4(6CM) UNTUK 2000 UNIT WARNA BIRU DAN MAROON(BIRU -1000 UNIT DAN MAROON 1000 UNIT) KE PEJABAT DAERAH TANAH HULU LANGAT (PDHL43/2017)

BIL NAMA PENYEBUT HARGA HARGA (RM) TEMPOH SIAP (B)
3/3 GUNUNG EMAS RESOURCES 33,700.00
 

3 MAC 2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN TANAH PERKUBURAN (SEBUTHARGA PDHL.45/2017-48/2017)

Maklumat Lanjut


17 Februari 2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN LUAR BANGUNAN KOMPLEKS PEJABAT

DAERAH/TANAH HULU LANGAT, BANGUNAN SULTAN HISAMUDDIN ALAM SHAH,

PERSIARAN PUSAT BANDAR 1, SEKSYEN 9, 43650 BANDAR BARU BANGI

PDHL.44/2017 (PANGGILAN SEMULA)

Maklumat Lanjut


 

14 Februari 2017

MAKLUMAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN SEBUTHARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN NEGERI (MARRIS)

DAERAH HULU LANGAT

Maklumat Lanjut


 

14 Februari 2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN FAIL JOPA A4(6CM)

UNTUK 2000 UNIT WARNA BIRU DAN MAROON (BIRU 1000 UNIT DAN MAROON 1000 UNIT)

(PDHL 43/2017)

Maklumat Lanjut


 

8 Februari 2017

PENGUMUMAN

PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA UNTUK KERJA-KERJA MENYELENGGARA BULANAN

PENGHAWA DINGIN JENIS BERPUSAT (WATER COOLED PACKAGE UNIT AND DUCTED AIR COOLED UNIT)

DI BANGUNAN PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT (PDHL 186/2016)

BIL NAMA PENYEBUT HARGA HARGA (RM) TEMPOH SIAP (B)
5/8 TELUS AKTIF NIAGA 110,400.00 1 MINGGU

 


 

7 Februari 2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

KERJA-KERJA PROJEK INFRASTRUKTUR LUAR BANDAR NEGERI SELANGOR TAHUN 2017(SEBUTHARGA PDHL.33/2017-42/2017)

Maklumat Lanjut

 


3 Februari 2017

HEBAHAN

Makluman Tarikh Kuat Kuasa ILO Convention No.C131(Minimum Wage Fixing Convention)

SURAT HEBAHAN


23 Januari 2017

PENGUMUMAN

TAWARAN PINJAMAN PELAJARAN

KERAJAAN NEGERI SELANGOR SESI PERTAMA TAHUN 2017

Maklumat Lanjut

 


 

17 Januari 2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN LUAR BANGUNAN, KOMPLEKS PENTADBIRAN

DAERAH / TANAH HULU LANGAT - BAGI TEMPOH 1 TAHUN

(SEBUTHARGA PDHL 32/2017)

Maklumat Lanjut


 

10 Januari 2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

KERJA-KERJA PROJEK PENYELENGGARAAN JALAN NEGERI (MARRIS)

(SEBUTHARGA PDHL 1/2017 - 31/2017)

Maklumat Lanjut

 


 

HEBAHAN

SUKACITA DIMAKLUMKAN BAHAWA MULAI TAHUN 2017 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN ANJURAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) HENDAKLAH DIPOHON ATAS TALIAN DAN UNTUK MENDAPATKAN JADUAL / PANDUAN DAN SUKATAN PEPERIKSAAN CALON-CALON HENDAKLAH MELAYARI LAMAN SESAWANG https://www.kompetensi.jpa.gov.my/peperiksaan

JADUAL PEPERIKSAAN AWAM PERKHIDMATAN ANJURAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)

MUAT TURUN JADUAL


19 Disember 2016 

SEBUTHARGA YANG BERJAYA

KEPUTUSAN SEBUTHARGA KERJA-KERJA MEMASANG TIANG LAMPU LIMPAH DAN LAMPU JALAN DI TANAH PERKUBURAN DAERAH HULU LANGAT

PEJABAT DAERAH/TANAH HULU LANGAT (PDHL.136/2016-160/2016)

 

Maklumat Lanjut


 

15 Disember 2016

KENYATAAN SEBUTHARGA

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BULANAN PENGHAWA DINGIN JENIS BERPUSAT (WATER COOLED PACKAGE UNIT AND DUCTED AIR COOLED UNIT) DI BANGUNAN PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT UNTUK TEMPOH 1 TAHUN (9 FEBRUARI 2017 HINGGA 8 FEBRUARI 2018)

 

Maklumat Lanjut

Cetak Lampiran


   

 SEBUTHARGA YANG BERJAYA

KEPUTUSAN SEBUTHARGA KERJA-KERJA MEMASANG TIANG LAMPU LIMPAH DAN LAMPU JALAN DI TANAH PERKUBURAN DAERAH HULU LANGAT

PEJABAT DAERAH/TANAH HULU LANGAT (PDHL.161/2016-185/2016)

 

Maklumat Lanjut


 HEBAHAN IKLAN 

TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR MENAWARKAN BIASISWA PENUH BAGI PENGAJIAN DOKTOR FALSAFAH (PhD) DI UNIVERSITI TERKEMUKA LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN TAHUN 2017

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA LAYARI PAUTAN DIBAWAH

                                  MAKLUMAT LANJUT                                               

MUAT TURUN BORANG

BORANG PERMOHONAN (PENJAWAT AWAM) 

BORANG PERMOHONAN (ORANG AWAM) 

                                                                                       PANDUAN MENGISI BORANG                                                                 

                                                                                           


KENYATAAN SEBUTHARGA

25 TAWARAN SEBUTHARGA BAGI MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK TABUNG AMANAH PERKUBURAN TAHUN 2016

PEJABAT DAERAH/TANAH HULU LANGAT (PDHL.136/2016-160/2016)

 

Maklumat Lanjut

 


KENYATAAN SEBUTHARGA

25 TAWARAN SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN TANAH PERKUBURAN (ELEKTRIK)

DAERAH HULU LANGAT (PDHL.161/2016-185/2016)

 

Maklumat Lanjut


MAKLUMAN

PEMAKLUMAN DARIPADA PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR BERTARIKH 21 OKTOBER 2016

MENGENAI LARANGAN PENGGUNAAN CEK BAGI SEMUA JENIS TERIMAAN DI PEJABAT PEMUNGUT  NEGERI SELANGOR.

 


KENYATAAN SEBUTHARGA

KERJA-KERJA BAIKPULIH KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SG. GABAI, MUKIM HULU LANGAT DAN

PROJEK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR LUAR BANDAR

 

Maklumat Lanjut


PERINGATAN MESRA

KEPADA SEMUA PELANGGAN YANG KAMI HORMATI,

Adalah dimaklumkan bahawa ketepatan alamat atau apa-apa maklumat yang diberikan dalam mana-mana permohonan adalah di bawah tanggungjawab pemohon, maka pihak Pendaftar/Pentadbir Tanah tiada sebarang kuasa untuk menentukan sama ada alamat yang diberikan dalam permohonan adalah maklumat & alamat yang tepat atau tidak. Sekiranya alamat dan maklumat berkaitan yang diberikan oleh pemohon semasa menghantar permohonan tidak tepat, sudah tentu ia akan menyebabkan penyampaian notis kepada pemohon gagal dilaksanakan dengan sempurna meskipun Penghantar Notis telah pergi ke alamat yang betul mengikut maklumat alamat yang tertera di dalam permohonan. Sekiranya maklumat & alamat yang diberikan tidak tepat dan tidak dikemaskini melalui makluman bertulis atau hadir sendiri ke Kaunter Urusan yang berkaitan, Pendaftar/Pentadbir Tanah tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kegagalan menyampaikan notis berkanun kepada pemohon kelak.

Pentadbiran ini menasihatkan Pemohon supaya memastikan semua maklumat penting berhubung dengan permohonan tuan/puan terutamanya nombor telefon untuk dihubungi turut dimasukkan oleh petugas kaunter ke dalam sistem komputer. Sekiranya terdapat keciciran maklumat penting atau tidak dimasukkan oleh petugas kaunter, maka pemohon berhak meminta supaya maklumat tersebut dimasukkan sebelum meninggalkan kaunter urusan.

 

 


MAKLUMAN

PEMAKLUMAN MENGENAI PERMOHONAN MEMPERBAHARUI LESEN MINUMAN KERAS

DAERAH HULU LANGAT BAGI TAHUN 2017

Maklumat Lanjut

 


 

**PENGUMUMAN**

PUSPANITA Negeri Selangor sedang mengedarkan Borang Pemberian Insentif Pendidikan Cemerlang kepada anak-anak ahli yang layak 
Maklumat lanjut Muat Turun Borang 


** PENGUMUMAN**

 
Jika pemilik tanah tidak memaklumkan perubahan alamat seperti mana yang
dikehendaki bawah Seksyen 379 KTN,
pemilik tanah tersebut boleh dikenakan denda tidak melebihi seribu ringgit atau
penjara tidak melebihi enam (6) bulan mengikut Seksyen 429 (d) KTN.
Cukai tanah merupakan salah satu item yang penting perlu dijelaskan dalam proses pembahagian harta pusaka kecil
 

**PENGUMUMAN**

 

Tuan/Puan yang dihormati,
Bagi tujuan penyaksian Suratcara KTN menurut Seksyen 211 Dan Jadual Kelima KTN 1965, sila pastikan anda mempunyai perkara berikut:
 
1. Hakmilik asal
2. Kad pengenalan asal pemohon
3. Surat kebenaran (bagi hakmilik yang mempunyai sekatan kepentingan)
4. Power Of Attorney yang telah didaftarkan di Makhamah (jika berkaitan)
5. Bagi syarikat Melayu sila pastikan telah berdaftar dengan PTG
6. Lain-lain dokumen yang berkaitan
 
* KEGAGALAN MEMATUHI ARAHAN BERIKUT BOLEH MENYEBABKAN PENYAKSIAN ANDA    
  DITOLAK .
 
 
                               
Sistem Online Pejabat Tanah Galian Selangor : 
Kepada Pelanggan Unit Pendaftaran Hakmilik;
Landed Property semakan status perserahan dan status pungutan dokumen/hakmilik, anda boleh melayari laman web :
i) 
http://eperserahan.selangor.gov.my 

ii) http://epungutan.selangor.gov.my
 
Dari PTGS : Mulai 1 Mac 2012 permohonan kebenaran pindahmilik dan gadaian tanah bagi urusan-urusan tanah
seperti berikut boleh dibuat secara atas talian di laman 
http://consent2u.selangor.gov.my .
Orang awam adalah digalakkan untuk menghantar permohonan secara online bagi
mempercepatkan proses kebenaran pindahmilik dan gadaian tanah.
Tertakluk kepada syarat-syarat permohonan.


1) Pindahmilik
2) Gadaian
3) Pindahmilik dan gadaian

Maklumat Lanjut: http://ptg.selangor.gov.my

 

 

** PENGUMUMAN**

Pelanggan yang dihormati.
Anda boleh mengemaskini ALAMAT di Geran Tanah (Geran Hakmilik Tanah) sekarang secara PERCUMA 
untuk mengelakkan kegagalan menerima bil Cukai Tanah setiap tahun.
 
Sila hadir ke Kaunter Unit Pendaftaran (Tingkat Bawah) untuk urusan mengemaskini alamat di Geran Tanah anda.
Sila  bawa geran asal (jika ada) atau salinan geran, cukai tanah  terkini dan salinan kad pengenalan pemohon.

(Bagi hakmilik Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat sahaja (cth: GM/HSM/PM))
 
* Kegagalan menjelaskan Cukai Tanah boleh menyebabkan tanah anda dirampas! - Seksyen 100 Kanun Tanah Negara.


BULETIN DEMESNE EDISI 1/2017 (JAN - MAC 2017)

 Pelan Pengurusan Risiko Pejabat Daerah / Tanah Hulu Langat

 

 

 

 


Pelan Strategik 2013 - 2017 Pejabat Daerah / Tanah Hulu Langat

 

 

 

 Panduan Pelupusan

 

 

 

 


Pengendalian Fail Rasmi

 

 Akta Rahsia Rasmi

 

 Rujukan Panduan Pengurusan Pejabat

 

 

 

 Laporan Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan 2011

 

 

 

 Laporan Anugerah Pengurusan Pejabat & Pentadbiran Cemerlang (APPC) 2010 & 2011

 

 

 

 Laporan Prestasi Perbelanjaan Bantuan Khas Parlimen & ADUN 2010

 

 

 

Laporan Prestasi Piagam Pelanggan Setengah Tahun 2016

 


 

Laporan Prestasi Piagam Pelanggan Keseluruhan Tahun 2015

 Laporan Prestasi Piagam Pelanggan 2015 

Jan - Mac | Jan - Jun Laporan Prestasi Piagam Pelanggan 2014

Keseluruhan Tahun 2014Laporan Prestasi Piagam Pelanggan 2013

Jan - Mac  |  April - Jun  |  Julai - September  |  Oktober - DisemberPrestasi Anugerah Perkhidmatan Pekerja Cemerlang 2011Prestasi Kursus TahunanPrestasi Perbelanjaan Parlimen & ADUN 2012

   Jan  |  Feb  |  Mac  |  April  |  Mei  |  Jun  |  Julai  |  Ogos  |  September  |  Oktober  |  November  |  DisemberTransaksi Aplikasi Online 2011

PERKHIDMATAN ONLINE
epdthl2 eservis1 ebayar1 akhbar1 sms1 aduan1
PAUTAN AGENSI
Portal Rasmi Kerajaan Malaysia Msc Malaysia MDEC Zakat Selangor
           
note
Jumlah Pelawat

Hari IniHari Ini9
SemalamSemalam518
Minggu IniMinggu Ini1311
Minggu LepasMinggu Lepas3304
Bulan IniBulan Ini10972
Jumlah PelawatJumlah Pelawat271543
Multimedia Selangor

video photogallery audio
Media Sosial

video tw audio
Undian

Apakah pendapat anda terhadap Portal PDTHL?

 


    

   PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT
Kompleks Pentadbiran Daerah
Persiaran Pusat Bandar, Seksyen 9
43650 Bandar Baru Bangi

Tel      : 03 89251992
emel   : hlangat@selangor.gov.my 
 

Dasar Privasi & Keselamatan  |  Hakcipta
Hakcipta © 2016 Pejabat Daerah Tanah Hululangat
Paparan terbaik : IE9 keatas, Firefox 11 keatas, Google Chrome beresolusi 1280 x 720